Affald

Affald

Der er i 2020 lavet ny ordning for dagrenovation i vores haveforening. Læs om ordningen her

Køkkenaffald

Køkkenaffald skal afleveres i containeren ved siden af “Kjosken”. Der må kun afleveres køkken- og restaffald i aflukkede poser. (ingen krav til hvilken slags poser – bare de er helt lukket).

Containeren vil stå der alle ugens dage, men kan kortvarigt være væk for tømning.

Haveaffald

Der vil blive opstillet container på den grønne parkeringsplads ved A-gangen. Containeren kommer første gang i april og sidste gang i september.

Der må KUN kommes haveaffald i denne container.

Affaldsortering

På P-pladsen finder du containere til sortering af PAP, PAPIR & AVISER, FLASKER og GLAS, samt batterier.

Storskrald

Storskrald kan afleveres på genbrugspladsen på Backersmindevej og på Kirstinehøj.