Bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, og 2 suppleanter som vælges på foreningens generalforsamling.

Bestyrelsens sammensætning:

Formand: Mette Kjersgaard Hansen

Kasserer: Vivi Zimling
Email: pfmaglebylundkasserer@gmail.dk

Bestyrelsesmedlem: Tim Petersen

Bestyrelsesmedlem: Kent Jensen

Bestyrelsesmedlem: Mads Larsen

Suppleanter:
Lars Brinch Jørgensen

Maria Harrestrup