Browsed by
Category: Ikke kategoriseret

Husk vandaflæsning mellem jul og nytår

Husk vandaflæsning mellem jul og nytår

Som tidligere annonceret, bliver der aflæst vand i perioden mellem jul og nytår

Vandlaugets 7 aflæserteams planlægger at gennemføre måleraflæsning i perioden fra søndag 27. december til onsdag 30. december. Hvis aflæsningsteams på deres rute ikke kan få adgang til vandbrøndene på grund af aflåste havelåger, vil der være mulighed for at låse op og få aflæst målerne onsdag 30. december om formiddagen fra kl. 09:00, hvor vandlauget vil have repræsentanter til stede i Fælleshuset. Skulle der være vandmålere, som mod forventning ikke kan aflæses, vil målerne blive registreret med en målerstand på ”0” m³.

God jul og godt nytår

Vandlauget

Nattefrost: husk at lukke for vandet

Nattefrost: husk at lukke for vandet

Varsling om nattefrost – har du fået lukket vandet til dit hus?

I forbindelse med vandlaugets kontrol af målernumre, er det noteret, at halvdelen af haveejere med gamle, ikke-isolerede huse, fortsat i sidste uge ikke havde lukket for vandet. Da der nu varsles en periode med nattefrost, må det frygtes, at der vil være huse, hvor ikke isolerede rør kan frostsprænges.

Alle medlemmer bedes derfor NU kontrollere, at der er lukket for vandet til huset!

Er du i tvivl hvordan man lukker?  Læs vejledning her eller se film

Hvis der sprænger et rør i din have?

Bestyrelsen har kontaktoplysninger på de fleste medlemmer, men vil du være helt sikker på, at bestyrelsen kan få fat på dig, hvis dit hus er blevet vandskadet, så skriv til bestyrelse@pfmaglebylund.dk og oplys dit telefonnummer!

 

Brønde og installation af vandmålere

Brønde og installation af vandmålere

I næste uge går arbejdet med etablering af nye brønde og installation af vandmålere i gang igen. Have 169 til 179 / have 211 til 221 er de første der bliver berørt. Husk derfor at sørge for adgang til brønden. Dvs. haver der evt. er aflåst, skal kunne tilgås i perioden.

I kan læse mere om arbejdet, og hvornår det går løs, hos netop jer, i denne folder. (også lagt i postkasserne i de berørte haver).