Foreningens udviklingspotentiale

Foreningens udviklingspotentiale

Et flertal på generalforsamlingen 2018 besluttede, at en mindre gruppe, arbejder videre med at undersøge, om markarealet ud for A-gangen kan mageskiftets med Dragør kommune, således at vi har en grænsezone langs hele A-gangen, og ikke som i dag på kun halvdelen af A-gangen. Arbejdsgruppen fremlægger resultatet på generalforsamlingen 2019.

referat af Workshop

Se det oprindelige forslag som generalforsamling 2018 bad om at få belyst frem mod generalforsamlingen 2019:

Arbejdsgruppe vedr. foreningens udvikling