Generalforsamling, regnskab/budget

Generalforsamling, regnskab/budget

Generalforsamling 2020

Referat fra generalforsamling 2020

Bilag 1 til referat

Bilag 2 til referat

Bilag 3 til referat

Bilag 4 til referat

Bilag 5 til referat

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Opstillingsliste for PF Maglebylunds bestyrelse 2020

IT-gruppens beretning 2019 og visioner for fremtiden

MIK beretning 2019

MAK beretning 2019

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2020

Formandens beretning

Årsregnskab 2019 – fra revisionsfirmaet Edelbo og Lund-Larsen

Kasserererens beretning til årsregnskabet 2019

Budget 2020

Forslag: Finansiering af nye brønde og vandmålere

Forslag: Ændring til vedtægterne

Forslag: Fra medlemmer i foreningen

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Ekstraordinær generalforsamling 2020.

Referat: Ekstraordinær generalforsamling d. 16.02.20

Baggrundsmateriale:Den grønne omstilling – Vandmålere

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Generalforsamling 2019

Referat af Generalforsamlingen 2019

Mødeindkaldelse

Beretning

Revideret Årsrapport 2018

Kasserens Bemærkninger 2018ny

Budget 2019 revideret udgave

Bestyrelsens forslag

Forslag fra medlemmerne

A- Forslag – stop mageskifte

A bilag - forslag - stop mageskifte
A bilag – forslag – stop mageskifte

B – Forslag – stop mageskifte

B Bilag – forslag – stop mageskifte

C – Forslag – stop mageskifte

D – Forslag – vedtægtsændringer

E- Forslag byggehøjde 350 cm

F- Forslag byggehøjde 4 meter

G – Forslag drivhuse

H – Forslag fra Legepladsudvalget

I – Forslag internet nedlægges

J – Forslag internet nedlægges

J – Svar på spørgsmål fra Vivi Kronborg

Referat-af-GF-2018

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Generalforsamling 2018

Referat af Generalforsamlingen 2018, del 2: GF2018-del-2

Referatet af Generaforsamlingen 2018: Referat af GF 2018

Dirigentens godkendelse af referatet: Dirigents godkendelse af referat af GF 2018

Mødeindkaldelse til Generalforsamling 2018: GF18 indkaldelse

Formandens beretning: formandens beretning

Årsregnskab 2017: Årsregnskab 2017

Kassererens bemærkninger til regnskabet 2017: Kassererens bemærkninger 2017

Budgetoplæg 2018: Budget 2018

Bestyrelsens forslag: Bestyrelsens forslag

Forslag C: Vedr. Byggehøjde

Forslag D: Vedr. kvalificeret byggetilsyn

Forslag E: Arbejdsgruppe vedr. foreningens udvikling

Forslag F: Vedlag til Vandlaugets formand

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Generalforsamling 2017

Referat fra generalforsamlingen 2017: Ref GF2017

Formandens beretning: GF17beretning

Årsregnskab 2016: GF17Aarsregnskab 2016

Budget, regnskab 2016-2017: GF17Budget 2017

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Generalforsamling 2016

Referat fra generalforsamlingen 2016: her

Formandens beretning: her

Årsregnskab 2015: her

Budget, regnskab 2015-2016: her


Referat fra generalforsamlingen 2015: her


 

Referat af generalforsamlingen 2014: her


 

Referat fra Generaforsamlingen 2013: her


 

Regnskab2012: her


Referat 2011: her

dd