Generalforsamling, regnskab/budget

Generalforsamling, regnskab/budget

Her finder du mødemateriale til den ekstraordinære generalforsamling, som afholdes søndag den 16. februar 2020 i Fælleshuset kl. 13

Forslag til afstemning: Forslag om udskiftning af vandbrønde samt installation af vandmålere

Præsentation der vil gennemgås til ekstraordinær generalforsamling: Den grønne omstilling – Vandmålere

OBS: Blanket for ’Fuldmagt til bestyrelsen for afgivelse af stemme’ rekvireres på mail: bestyrelse@pfmaglebylund.dk og returneres enten ved at sende den til bestyrelsen til samme mailadresse eller aflevere den fysisk i postkassen på nordsiden af Fælleshuset i foreningen – senest den 9. februar 2020. Bemærk, stemmesedler, der modtages senere vil ikke være gyldige.

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Referat af Generalforsamlingen 2019

Mødeindkaldelse

Beretning

Revideret Årsrapport 2018

Kasserens Bemærkninger 2018ny

Budget 2019 revideret udgave

Bestyrelsens forslag

Forslag fra medlemmerne

A- Forslag – stop mageskifte

A bilag - forslag - stop mageskifte
A bilag – forslag – stop mageskifte

B – Forslag – stop mageskifte

B Bilag – forslag – stop mageskifte

C – Forslag – stop mageskifte

D – Forslag – vedtægtsændringer

E- Forslag byggehøjde 350 cm

F- Forslag byggehøjde 4 meter

G – Forslag drivhuse

H – Forslag fra Legepladsudvalget

I – Forslag internet nedlægges

J – Forslag internet nedlægges

J – Svar på spørgsmål fra Vivi Kronborg

Referat-af-GF-2018

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Referat af Generalforsamlingen 2018, del 2: GF2018-del-2

Referatet af Generaforsamlingen 2018: Referat af GF 2018

Dirigentens godkendelse af referatet: Dirigents godkendelse af referat af GF 2018

Mødeindkaldelse til Generalforsamling 2018: GF18 indkaldelse

Formandens beretning: formandens beretning

Årsregnskab 2017: Årsregnskab 2017

Kassererens bemærkninger til regnskabet 2017: Kassererens bemærkninger 2017

Budgetoplæg 2018: Budget 2018

Bestyrelsens forslag: Bestyrelsens forslag

Forslag C: Vedr. Byggehøjde

Forslag D: Vedr. kvalificeret byggetilsyn

Forslag E: Arbejdsgruppe vedr. foreningens udvikling

Forslag F: Vedlag til Vandlaugets formand

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Generalforsamling 2017

Referat fra generalforsamlingen 2017: Ref GF2017

Formandens beretning: GF17beretning

Årsregnskab 2016: GF17Aarsregnskab 2016

Budget, regnskab 2016-2017: GF17Budget 2017

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Referat fra generalforsamlingen 2016: her

Formandens beretning: her

Årsregnskab 2015: her

Budget, regnskab 2015-2016: her


Referat fra generalforsamlingen 2015: her


 

Referat af generalforsamlingen 2014: her


 

Referat fra Generaforsamlingen 2013: her


 

Regnskab2012: her


Referat 2011: her