Kystbeskyttelse af Dragør Kommune

Kystbeskyttelse af Dragør Kommune

Vores bestyrelsesformand deltager i ambassadørgruppen ’Kystbeskyttelse for Dragør Kommune’, der arbejder for at sikre kyststrækningen langs Dragør. Projektet startede op i november 2019.

Vil du være med til at påvirke projektet?

Du har også mulighed for at påvirke projektets gang og udvikling. Kommunen inviterer til borgersamling i januar, hvor du kan give input til, hvad du kunne ønske dig, og hvad der er vigtigt for dig, når kysten skal ændres fx med højere diger?

Hvordan vægter du adgangsforhold, bademuligheder, aktiviteter, ro & fred, stier og færdsel, dyreliv mm i kystzonen?

På borgermøderne vil de fortælle mere om projektet og der er mulighed for at komme med input til hvad der kvalitet lokalt.

Læs mere om borgermøderne her!

  • Fra Søvang til Kongelunden 27. januar kl. 19-21 (Sted: TAMU, Kalvebodvej 229)
  • Søvang 28. januar kl. 19-21 (sted; Sølyst Børnehave, Søvej 1
  • Fra Dragør til Søvang 29. januar kl. 19-21 (Sted: Strandengens SFO, Engvej 26)
  • Dragør By/Havn og Dragør Nord 30. januar kl. 19-21 (Sted: Pakhuset, Gl. havn 14)

Møderne er uden tilmelding.