Browsed by
Forfatter: heidi-denning@live.dk

Forklaring på den ekstra høje vandregning, udgivet

Forklaring på den ekstra høje vandregning, udgivet

Som det fremgår af “Opgørelse over vandforbrug” (tabel 2) har foreningen brugt næsten 100% mere vand i 2018, end i 2017. Og i lighed med vores private opgørelser vedr. forsyningsvirksomhed, så opgøres regningen året efter – altså i 2019. Se dokumentation her: Vand-Regnskab-forbrug (Tabel 2)

Du kan også se a conto-betalinger her: Vand-Acontoopkrævninger