Bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, og 2 suppleanter som vælges på foreningens generalforsamling.

Bestyrelsens sammensætning:

Formand: Mette Kjersgaard Hansen

Kasserer: Vivi Zimling
Email: pfmaglebylundkasserer@gmail.dk

Bestyrelsesmedlem: Lars Brinch Jørgensen

Bestyrelsesmedlem: Kent Jensen

Bestyrelsesmedlem: Mads Kjærsvold

Suppleant: Tim Petersen