Bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, og 4 suppleanter som vælges på foreningens årlige generalforsamling.

Bestyrelsens sammensætning:

Formand: Mette Kjersgaard Hansen

Kasserer: Vivi Zimling
Email: pfmaglebylundkasserer@gmail.com

Bestyrelsesmedlem: Lars Brinch Jørgensen

Bestyrelsesmedlem: Kent Jensen

Bestyrelsesmedlem: Stig Prejler

Suppleanter: Tim Petersen, Lise-Lotte Biatel, Maya Arffmann og Lars Gravesen

Bestyrelsen kan kontaktes på: bestyrelse@pfmaglebylund.dk