Er kolonihaverne under pres?

Er kolonihaverne under pres?

Bestyrelsen har d. 14. oktober modtaget nedenstående mail fra ’De Frie Haveforeninger’. Det er bestyrelsens opgave er at varetage vores medlemmers interesser – og de er både mange og forskellige. Det er dermed heller ikke muligt for bestyrelsen at være ’for’ eller ’imod’ i forhold til denne henvendelse og lader det derfor være op til medlemmerne at tage stilling.

 

Mail fra ’De Frie Haveforeninger’ den 14. oktober 2020:

Til alle kolonihaver i Danmark

Som I formodeligt allerede har hørt i pressen, fra jeres bestyrelser eller er blevet orienteret fra Kolonihaveforbundet, er alle kolonihaver i Ballerup kommet under pres af kommune, primært ift. opholdsregler, men også andre meget rigide regler.

Ballerup Kommune er i gang med at lave en ny lokalplan, som vi mener kommer til at berøre alle kolonihaver i hele Danmark, hvis de kommer igennem med deres tiltag. Dette har vi fundet ud af gennem agtindsigter og opsøgende arbejde i forhold til den nye lokalplan 182, hvor det her viser sig at de allerede nu samarbejder med en del andre kommuner i Danmark.

Hvis kommunen for held med implementering af denne lokalplan, er vi overbevist om at det vil sprede sig som ringe i vandet til andre kommuner og dermed skabe præcedens for resten af Danmarks kolonihaveejere uanset om man er medlem af kolonihaveforbundet eller ej, eller om man er på lejet jord eller ejer egen grund.

Ballerup kommune prøver at haste en ny lokalplan igennem, hvor de har taget ejerskab over dagsordenen og derfor også referatretten, hvor de udnytter at vi som almindelige kolonihaveejere ikke har nogen form for erfaring med det politiske system. Vi bliver ikke inviteret til forhandlingsbordet, heller ikke selvom det er det de proklamerer i både medierne, i lokalplanen selv og i alle deres dagsordner, referater mv.

De haster denne lokalplan 182 igennem uden at have dialog med foreningerne og kolonihaveejerne, de nægter at rette faktuelle fejl og har indtil nu overhørt alle indsigelser og spørgsmål der er sendt.

I 2015 og 2016 blev der ellers udarbejdet et lokalplansforslag som foreningerne og kolonihaveejerne var overvejende tilfredse med, men pludselig af ukendte årsager stoppede arbejdet og har ”ligget på hold” lige indtil 2019 hvor kommunen pludselig ændrede taktik fra, vi skal have en ny lokalplan, til en decideret kolonihave indsats. Den tidligere udarbejdede lokalplan var pludselig forsvundet fra kommunen sammen med en medarbejder der ikke længere er ansat. Medarbejdere der tidligere var involveret i det gamle lokalplansarbejde, er dog stadig i ansættelsesforhold på Ballerup kommune, ligesom alle dokumenterne, herunder lokalplanen fra 2016 stadig eksisterer. Derfor har vi svært ved at forstå kommunens argumentation.

Vi kan med ret stor sikkerhed konstatere at ”det gamle lokalplansarbejde” blev udsat fordi kommunalbestyrelsen ikke var enige, men om hvad ?. Foreningerne og embedsmændene var enige. I det hele taget virker det som om, at der ligger andre ting til grund for udsættelsen, end hvad de vil fortælle os.

Vores største anke i denne sag er at Ballerup kommunen ønsker at ændre vores opholdsregler.

Vores nuværende regler siger: 

Området må kun bebos i tidsrummet 1. april til 1. oktober og uden for dette tidsrum kun i kortvarige perioder, weekends o. Lign.

De nye regler Ballerup kommune gerne vil implementere siger: 

– At modvirke ulovlig beboelse via forbud om ophold i kolonihaverne i tidsrummet fra kl. 21.00 til kl.07.00 i perioden fra 1. oktober indtil den 1. april på nær de dage, der er omfattet af kommunernes ferieplaner for folkeskolerne. Dvs. uge 42, uge 7 og 8 samt juleferieperioden (fra weekenden før 24.december og til og med den første weekend i januar). Dertil kan den enkelte kolonihaveforening aftalefire yderligere weekender i vinterhalvåret, hvor kolonisterne må overnatte. Foreningerne fremsender til administrationen hver især beslutning om hvilke weekender, der er valgt. Hvis beslutning herom ikkefremsendes, antages følgende weekender at blive brugt til overnatning: Første weekend i oktober, samt tredje weekend i november, januar og marts. Dog skal ophold i en kolonihave udgøre mindre end 6måneder ud af de seneste 12 måneder.

Og nu til det allermest forrykte. Ballerup kommune mener at de kan omgås planloven.

Det forholder sig nemlig således at en lokalplan kun kan regulere fremtidige dispositioner.

Sagt lidt mere spiseligt betyder det at alt lovlig bebyggelse og anvendelse selvfølgelig kan fortsætte som hidtil, indtil den dag man river huset ned. Altså kan de ikke ændres vores kvm. størrelser eller vores opholdsbestemmelser iht. Planloven.

Ballerup kommune mener dog ikke at de ændrer vores regler, de mener blot de præciserer dem, og at de derfor helt lovligt kan implementerer reglerne med straksvirkning i lokalplanen. Til trods for deres postulat indrømmede de dog på et live-streamet borgermøde, at tiltag i opholdsregler ikke er en præcisering, men en indskrænkning og at Kommunen nu er højeste myndighed når det gælder vedtægterne i de enkelte haveforeninger, for dem skal kommunen også fremadrettet godkende.

Den nye lokalplan indskrænker vores lovlige ophold i kolonihaverne med over 90 dage om året.

Med andre ord:

Kommunen vil iht. lokalplanen 182 indskrænke retten til ophold i kolonihaven med op mod 40 pct.

Nuværende regler giver alle kolonihaveejere ret til at opholde sig i kolonihavehusene, udenfor sæsonen i alle vores ferier, alle weekender og lign. Altså et ophold der strækker sig udover 6 mdr. samlet.

De nye regler indskrænker vores ret til at opholde sig i vores kolonihave i 6 mdr. indenfor sæsonen

På hverdage udenfor sæson må vi udelukkende være i vores huse frem til kl. 21. Dertil må vi IKKE

overnatte i vores huse i skoleferier el.lign. Ej hellere i weekender, hvis vi har været i huset hele sommersæsonen.

Lokalplanen 182 giver udelukkende retten til at overnatte i vores huse 4 weekender udenfor sæson. Disse 4 weekender skal hele foreningen være enige om og der skal søges om tilladelse ved Ballerup Kommune.

Skulle du som kolonihaveejer mod forventning iht. den nye lokalplan overnattei dit hus udenfor sæson i en skoleferie el.lign., bliver disse dage FRATRUKKET din ret til at overnatte i dit hus indenfor sæson.

ALT I ALT MÅ DIT OPHOLD/OVERNATNING I DIT HUS IKKE OVERKSRIDE SAMMENLAGT 6 MÅNEDERS OPHOLD UDAF 1 ÅR.

Den nye lokalplan betyder således en forringelse/indskrænkning på over 90 dage om året – Ballerup Kommune vil nu bestemme over VORES fritid, som kolonihaveejer. Vi mener ikke at det afspejler det samfund vi lever i idag.

Vil DU overnatte i din kolonihave i vinterhalvåret, skal DU forkorte din sommer, da det er 6 mdr. sammenlagt, du må overnatte i din kolonihave.

Vi finder det meget udfordrerende at Ballerup kommunen, mener de er hævet over planloven, den ukrænkelige private ejendomsret og i det hele taget alt sund fornuft. Det betyder i praksis at de til enhver tid kan påråbe sig at ændre eksisterende lovlige regler, og indskrænke købte rettigheder, ved blot at bruge ordet præcisering. Hvad bliver det næste?

Ballerup Kommunen har ligeledes indgået et samarbejde med politiet, hvor der skal effektueres dagbøder af 500,- kr. både for ophold og overbebyggelse pr. dag hvis du ikke indordner dig påbuddet.

Lad os understrege – Dette opråb handler om at man ikke kan omgås lovgivningen på denne måde. Det er simpelthen en glidebane uden lige hvis kommunerne får lov til at præcisere sådanne regler i en lokalplan.

Det betyder for øvrigt også at der nu er fri adgang til indbrudstyvene da kommunen har meldt ud hvornår du som person må være i din have

Vi som kolonihaveejere i De Frie Haveforeninger i Ballerup kommune har sat advokaten Knud Foldschak på sagen og han mener at det strider mod loven.

Vi beder nu om jeres støtte, informer jeres medlemmer om denne sag, og bed dem om at bakke os op, da vi i øjeblikket kæmper hele Danmarks kolonihaveejers sag. Skulle i have gode råd eller lign. er i velkommen til at kontakte os.

Knud Foldschak mener at det kommer til at have betydning for alle kolonihaveejere i hele Danmark hvis Ballerup kommune mod forventning kommer igennem med deres præcisering.

Vi i De Frie Haveforeninger i Ballerup ser frem til jeres opbakning.

Med venlig hilsen

De frie haveforeninger i Ballerup.