Browsed by
Forfatter: Sofie Terp Clausen

Forklaring på den ekstra høje vandregning, udgivet

Forklaring på den ekstra høje vandregning, udgivet

Som det fremgår af “Opgørelse over vandforbrug” (tabel 2) har foreningen brugt næsten 100% mere vand i 2018, end i 2017. Og i lighed med vores private opgørelser vedr. forsyningsvirksomhed, så opgøres regningen året efter – altså i 2019. Se dokumentation her: Vand-Regnskab-forbrug (Tabel 2)

Du kan også se a conto-betalinger her: Vand-Acontoopkrævninger