Nyttehaver

Nyttehaver i PF Maglebylund

Som medlem i Maglebylund har du mulighed for at leje en af nyttehaverne som ligger på marken ud for gang A, til individuelt brug. Her kan der kan dyrkes krydderurter, jordbær eller andre lækkerier. Ønsker du brugsret til en nyttehave bedes skrive til: nyttehave@maglebylund.dk  så vil du snarest høre fra os så vi kan finde ud af hvilket jordlod der passer dig bedst. Det koster 300 kr. årligt, at have en nyttehave. Når lejen er betalt kan nyttehaven straks tages i brug.

Betaling opkræves elektronisk en gang årligt på BS via den ordinære haveleje. Såfremt du ikke længere ønsker at benytte dig af nyttehaven, bedes du meddele dette skriftligt til: nyttehave@maglebylund.dk senest den 31. december.

Regler og brugsret:

  1. Hvert jordlod måler ca. 5 x 10 m
  2. Der må dyrkes sommerblomster, grøntsager og bærbuske på arealet
  3. Du har ret til at indhegne jordloddet med trådnet/hegn, lægge fliser e.l., men det er ikke tilladt at opføre nogen form for bygninger, plante træer eller hegn over 80 cm på arealet. Når brugsretten til jordloddet opsiges, har du pligt til at fjerne indhegning, fliser og det øvrige på dit jordlod, med mindre andet er aftalt med bestyrelsen/administrator
  4. Hvert jordlod koster 300 kr. årligt. Afgiften dækker omkostninger til vand og opkræves automatisk via kontingentopkrævningen pr. 1. maj. Medlemmer der ikke længere ønsker brugsret til nyttehaven, bedes skriftligt meddele dette, senest inden den 31. december
  5. Når du har underskrevet betingelserne betragtes brugsretten til jordloddet som din, indtil du opsiger det. Det betyder, at du automatisk vil blive opkrævet nyttehave kontingent, indtil andet er aftalt
  6. Brugerne beholder den nyttehave, de har haft det foregående år. Alle ændringer af arealstørrelse, brugere etc. aftales med administrator
  7. Foreningen sørger for den generelle vandforsyning, men det er ejerne af nyttehaverne der selv bekoster vandslanger o.l. Du har pligt til, at klippe hækken inden for dit eget jordstykke
  8. Såfremt nyttehaven misligholdes, kan administrator til enhver tid tilbagekalde brugsretten over jordloddet