Jeg skal bygge

Det skal være let og overskueligt, at opføre nybyggeri og tilbygninger i Maglebylund og derved sikre at alle regler og love overholdes. Som hjælp i denne proces vedtog Generalforsamling 2018, at tilknytte en ekstern byggesagkyndig, som skal hjælpe med at føre tilsyn med de mange byggerier i foreningen.

Bestyrelsen har udarbejdet en byggemappe der skal hjælpe bygherre med at bevare overblikket i gennem processen.

Det er tilladt at bygge i perioden 1. september – 30. april og det er vigtigt, at du sætter dig ind i regler og vedtægter inden du starter med at bygge. Her kan du læse om processen og downloade alle dokumenter, men du kan også henvende dig til bestyrelsen i kontortiden og få udleveret alt materialet.

Jeg skal bygge nyt – hvad gør jeg?

 • Du kontakter bestyrelsen og orienter om dit ønske om at opføre nybyggeri.
 • Bestyrelsen udleverer en “Byggemappe”, som følger dig under hele processen.
 • Du udfylder “Ansøgning om byggetilladelse” (pkt. 3 nedenfor) inkl. bilag og sender til byg@pfmaglebylund.dk og bestyrelse@pfmaglebylund.dk
 • Bestyrelsen accepterer byggeriet og sender ansøgning og målfaste tegninger til Dragør Kommune
 • Du og bestyrelsen modtager skriftlig godkendelse af byggeansøgningen fra Kommunen.
 • Byggesagkyndig kontakter dig mph. opstart.
 • Inden byggeriet går i gang skal du sikre billeddokumentation af de omkringliggende veje, hæk, poskasser mv. mhp. opgørelse af eventuelle erstatningssager.
 • Byggeriet kan begynde i samråd med den byggesagkyndige, således at de fire godkendelsesfaser fremgår af byggeplanen.
 • Den byggesagkyndige følger byggeriet og godkender byggeriet i 4 faser i samråd med dig. De 4 godkendelses faser sker som følger:
  • At afsætning af huset på grunden er i overensstemmelse med godkendte tegninger
  • Godkendelse af det færdige fundament er i overensstemmelse med afsætning og jf. godkendte tegninger
  • Ved rejsegildet, jf. godkendte tegninger
  • Ifm. afslutningen af byggeriet mhp. godkendelse hos Dragør Kommune, herunder en opgørelse af evt. skader/erstatningssager jf. pkt.
 • Ved byggeriets afslutning – forud for godkendelse af 4. fase – afregnes honorar for byggesagkyndig, 3.700 kr. indbetales til Danske Bank reg. 3361 – konto 2085267 med teksten “Byggeri hus xxx”.

1. Proces Her kan du printe ovenstående proces og danne dig et overblik

2. Byggeregler Her kan du se byggeregler for foreningen og relevant uddrag af lokalplan 19A

3. Byggetilladelse Her finder du ansøgningsskema til byggetilladelse

4. MaterialeOpbevaring Ansøgning om tilladelse til midlertidig opbevaring af byggemateriale på P-pladsen

5. Byggepladsregler Her kan du se, hvilke regler der gælder for din byggeplads

6. Godkendelser Her finder du dokumentet om de 4 godkendelsesfaser

ForsideByggemappe Her finder du forsiden til din byggemappe