Jeg skal bygge

Det skal være let og overskueligt at opføre nybyggeri og tilbygninger i Maglebylund og derved sikre at alle regler og love overholdes. Som hjælp i denne proces vedtog Generalforsamling 2018 at tilknytte en ekstern byggesagkyndig, som skal hjælpe bestyrelsen med at føre tilsyn med de mange byggerier i foreningen.

Bestyrelsen har udarbejdet en byggemappe, der skal hjælpe bygherre med at bevare overblikket gennem processen.

Det er tilladt at bygge i perioden 1. september – 30. april og det er vigtigt, at du sætter dig ind i regler og vedtægter inden du starter med at bygge. Her kan du læse om processen og downloade alle dokumenter, men du kan også henvende dig til bestyrelsen i kontortiden og få udleveret alt materialet.

Jeg skal bygge nyt – hvad gør jeg?

 • Du kontakter bestyrelsen og orienter om dit ønske om at opføre nybyggeri.
 • Bestyrelsen udleverer en “Byggemappe”, som følger hele processen.
 • Du udfylder “Ansøgning om byggetilladelse” (pkt. 3 nedenfor) inkl. bilag og sender til byg@maglebylund.dk
 • Bestyrelsen accepterer byggeriet
 • Du sender herefter ansøgning og målfaste tegninger til Dragør Kommune via dette link: bygogmiljø.dk
 • Du og bestyrelsen modtager skriftlig godkendelse af byggeansøgningen fra Kommunen.
 • Byggesagkyndig kontakter dig med henblik på opstart.
 • Inden byggeriet går i gang, skal du sikre billeddokumentation af de omkringliggende veje, hæk, postkasser mv. mhp. opgørelse af eventuelle erstatningssager.
 • Byggeriet kan begynde i samråd med den byggesagkyndige, så de fire godkendelsesfaser fremgår af byggeplanen.
 • Den byggesagkyndige følger byggeriet og godkender byggeriet i 4 faser i samråd med dig. De 4 godkendelses faser sker som følger:
  • At afsætning af huset på grunden er i overensstemmelse med godkendte tegninger
  • Godkendelse af det færdige fundament er i overensstemmelse med afsætning og jf. godkendte tegninger
  • Ved rejsegildet, jf. godkendte tegninger
  • afslutningen af byggeriet mhp. godkendelse hos Dragør Kommune, herunder en opgørelse af evt. skader/erstatningssager.
 • Ved byggeriets afslutning – forud for godkendelse af 4. fase – afregnes honorar for byggesagkyndig, 3.700 kr. indbetales til Danske Bank reg. 3361 – konto 2085267 med teksten “Byggeri hus xxx”.

Nedenfor finder du relevante links og dokumenter:

Proces Her kan du printe ovenstående proces og danne dig et overblik

Byggeregler Her kan du se byggeregler for foreningen og relevant uddrag af lokalplan 19A

Byggetilladelse Her finder du ansøgningsskema til byggetilladelse

Materiale Opbevaring  Ansøgning om tilladelse til midlertidig opbevaring af byggemateriale på P-pladsen

Byggepladsregler Her kan du se, hvilke regler der gælder for din byggeplads

Godkendelser Her finder du dokumentet om de 4 godkendelsesfaser

Forside Byggemappe Her finder du forsiden til din byggemappe