Skadedyr

Vi har samlet en række gode råd til dig, som du både kan bruge, når du bruger din kolonihave, og når du lukker den ned for vinteren.

 • Sørg for at kompostbeholdere er lukkede og rottesikrede.
 • Affaldsbeholdere skal være lukkede og aldrig overfyldte.
 • Undgå store bunker af haveaffald.
 • Rottesikring så der er ingen huller ind under huset.
 • Saml nedfalden frugt og nødder op fra jorden.
 • Begræns fuglefodring og fodring af andre dyr til et minimum.
 • Opbevar foder i lukkede beholdere.
 • Opbevar ikke affald i det fri.
 • Hold drivhuset lukket, og fjern spiselige rester.
 • Ryd jævnligt op i gemmerne, og tjek hynder mm. for spor af rotter.
 • Tjek bygninger for huller, revner mm.
 • Tøm huset for fødevarer ved nedlukning.

Det er vigtigt at rotter anmeldes til kommunen med det samme: https://www.dragoer.dk/by-og-bolig/bolig/rotter