Godt at vide

Det er af stor betydning for dig og vores fællesskab, at vores vedtægter og ordensregler overholdes i foreningen. Læs vedtægterne og ordensregler

Brændeovne og svømmebassiner

Det er ikke tilladt at opsætte permanente svømmebassiner eller installere brændeovne.

Kun til sommerbeboelse

Det er ikke tilladt at bo i Maglebylund uden for sommersæsonen som er fra 1 April til 1 Oktober. Det er tilladt at overnatte og opholde sig i foreningen i vintersæsonen i ferier og weekender. Bemærk at der lukkes for vandet hvis der kommer hård frost så husk at lukke for vandet og aftappe det resterende vand i rørene. Her kan du læse mere om hvordan du gør det

Affald og sortering

Vi SKAL sortere vores affald her i foreningen hvor der er opstillet affaldscontainere og det kan du læse mere om her: Affaldssortering

Byggetilladelse og bebyggelsesprocent

Al nybygning og ombygning SKAL godkendes af bestyrelsen ( inden det igangsættes ), der herefter anbefaler en godkendelse hos Dragør Kommune, jfr. lokalplan 19A. Den maksimale byggeprocent udgør 55 m2 ( Byggeregler ) uanset grundstørrelse. Der må KUN bygges i perioden 1 September til 30 April.

Ved midlertidig postomdeling i sommersæsonen i Maglebylund, adresseres til følgende:

P/F Maglebylund

Have xxx

Kirkevej 58

2791 Dragør

Ambulance og udrykningskøretøjer bedes ligeledes rekvireret til ovenstående adresse.

Du er altid velkommen til at kontakte foreningens bestyrelse hvis du har spørgsmål eller opdager noget vi burde kigge på. Vores email er: bestyrelse@pfmaglebylund.dk