Godt at vide

Læs vedtægterne

Det er af stor betydning for dig at de overholdes.

Brændeovne og svømmebassiner

Det er ikke tilladt at opsætte svømmebassiner eller at installere brændeovne.

Kun til sommerbeboelse

Det er ikke tilladt at bo i Maglebylund uden for sommersæsonen.

Byggetilladelse og bebyggelsesprocent

Al nybygning og ombygning skal godkendes af bestyrelsen, der herefter anbefaler en godkendelse hos Dragør Kommune, jfr. lokalplan 19A. Den maksimale byggeprocent udgør 55 m2.

Ved midlertidig postomdeling i Maglebylund skal vi omadressere til følgende:

P/F Maglebylund

Have xxx

Kirkevej 58

2791 Dragør

Ambulance og udrykningskøretøjer bedes ligeledes rekvireret til ovenstående adresse.