Godt at vide

Velkommen til Maglebylund kolonihaveforening hvor vi sætter fælleskabet i højsædet ❤️

Herunder vil du finde vigtige informationer som vi sætter pris på at du læser og forstår, så vores fælleskab kan blomstrer endnu mere så vi kan skabe trygge rammer for vores medlemmer og vores gæster. Foreningen er drevet af frivillige og der bliver lagt et stort arbejde i at det skal fungere så alle får en god oplevelse.

Vedtægter og ordensregler

Vores forening er styret af en generalforsamling som udvælger en bestyrelse til at varetage foreningens opgaver og økonomi. Vi har i den forbindele udarbejdet vores Vedtægter og Ordensregler som bliver godkendt hvert år på vores generalforsamling og som er grundstenen i vores forening, så læs dem omhyggeligt og sæt dig ind i dem.

Kørsel og parkering

Kør forsigtigt i foreningen da vi har mange børn der leger og den max tilladte hastighed er 10 km/t på alle vores veje uden undtagelser og køretøjerne må ikke larme når der køres igennem foreningen. Parkering kan gøres på vores fælles parkeringsareal i midten af foreningen samt ved vores affaldscontainer bagerst på gang A. Parkering på egen parcel kan gøres hvis der er anlagt parkeringsareal og bilen kan komme helt ind på egen parcel og der kun må holde en bil pr. parcel i foreningen og det er ikke tilladt at holde på slørvej da det er et fællesareal.

Kun til sommerbeboelse

Det er ikke tilladt at bo i Maglebylund uden for sommersæsonen som er fra 1 April til 1 Oktober. Det er tilladt at overnatte og opholde sig i foreningen i vintersæsonen i ferier og weekender. Bemærk at der lukkes for vandet hvis der kommer hård frost så husk at lukke for jeres eget vand og aftappe det resterende vand i rørene så i ikke får frostspringning og risikerer oversvømmelser og høje udgifter til vand. Her kan du læse mere om hvordan du gør det

Støj og larm

Der må bygges fra 1 oktober og indtil 1 maj og derefter vil vi gerne have en fredfyldt sæson uden larm så respekter venligst vores ordensregler her i foreningen så vi alle kan være her og nyde vores dejlige kolonihaver.

Affald og sortering

Vi SKAL sortere vores affald her i foreningen hvor der er opstillet affaldscontainere og det kan du læse mere om her: Affaldssortering

Vedligeholdelse af vores fællesarealer

Vi er en flok frivillige medlemmer der arbejder med at sørge for at vores arealer bliver trimmet og vi har ALTID brug for flere frivillige til at hjælpe til i foreningen så skriv til forslag@maglebylund.dk hvis du har lyst til at være med.

Ved midlertidig postomdeling i sommersæsonen i Maglebylund, adresseres til følgende:

P/F Maglebylund – Have xxx – Kirkevej 58 – 2791 Dragør

Ambulance og udrykningskøretøjer bedes ligeledes rekvireret til ovenstående adresse.

_______________________________________