Referat fra bestyrelsens møde den 11. juni 2019, udgivet

Her kan du bl.a. læse om: Regler for installation af varmepumper, nyt fra legepladsudvalget, at bestyrelsen søger medlemmer til nye projektudvalg i forbindelse med projekt brønde, kloaker, vandledninger og mulighed for vandmålere. Der skal i alt nedsættes 3 projektgrupper: Teknik, ’Grøn omstilling’ og Økonomi/ finansiering. Har du kompetencer indenfor et af de tre områder, så meld dig til bestyrelsen hurtigst muligt. Lørdag den 6. Juli kl. 10 bliver afholdt møde / workshop for medlemmer, der er interesseret i at medvirke i projektet. Se hele referatet her.