Jeg skal sælge

Ønsker du at sælge din have, kan du få et overbliver over arbejdsgangen her under:

  1. Ønsker du at sælge din have, skal du kontakte bestyrelsen og meddele, at du ønsker at sætte huset til salg.
  2. Bestyrelsen, der repræsenteres af ’TEAM KLAR TIL SALG’, foretager besigtigelse, som sker ved en gå-tur omkring huset og et kig i vandbrønden.
  3. Eventuelle afvigelser fra lokalplan og vedtægter rapporteres fra’ TEAM KLAR TIL SALG’ til bestyrelsen, der orienterer sælger forud for salg.
  4. Herefter får du besked fra bestyrelsen om, at huset er ’klart til salg’.
  5. Du kontakter ejendomsmægler (eller advokat ved selvsalg) – og giver alle relevante oplysninger, herunder at der i købskontrakten skal indgå en betingelse om, at køber skal kunne godkendes som medlem af PF Maglebylund [1] . Nye medlemmer orienteres om, at der skal indbetales honorar for medlemsregistrering hos foreningens ejendomsadministrator på kr. 1.250,00, samt indskud på kr. 12.000 til foreningen umiddelbart efter underskrift af købskontrakten. Indskuddet er en forudsætning for medlemskabet.
  6. Du orienterer køber om,  at han skal sende den underskrevet købskontrakt til bestyrelse@pfmaglebylund.dk og at han sætte sig grundigt ind i foreningens vedtægter.
  7. Bestyrelsen sender en mail til køber med en indbydelse til velkomst- og godkendelsesmøde. På mødet godkendes køber som medlem af foreningen. Ved dette møde bedes køber medbringe billede ID, dokumentation for opfyldelse af fast bopæl samt dokumentation for oprettelse af brandforsikring.
  8. Samtidig sender bestyrelsen/kasserer en mail til køber med oplysninger om bankoplysninger mhp. indbetaling af 12.000 kr. for medlemskab af foreningen.
  9. Bestyrelsen afholder et møde med køber og sælger deltager evt. du afleverer dit medlemsbevis og overdrager nøgle til huset  (hvis det ikke allerede er sket). Der udstedes et nyt medlemsbevis til det nye medlem efter godkendelsen. Bestyrelsen har pligt til at give det nye medlem en imødekommende modtagelse med grundig orientering om foreningens vedtægter og om foreningens mange udvalg.
  10. Bestyrelsen orienterer Dragør Kommune om det nye ejerforhold og om evt. byggeforhold, der afviger fra Lokalplan 19A . Herefter ajourføres medlemsdatabasen og sagen arkiveres.

[1] (fast bopæl i Danmark i mindst 5 år / evt. afgørelse af Justitsministeriet).