Jeg skal sælge

Ønsker du at sælge dit kolonihavehus, skal du gøre følgende:

  1. Kontakt bestyrelsen på salg@maglebylund.dk og meddel, at du ønsker at sætte kolonihavehuset til salg.
  2. Vi igangsætter besigtigelse af kolonihavehuset for evt. ulovligheder.
  3. Afvigelser fra lokalplan og vedtægter orienteres sælger forud for salg og som skal ordnes inden salg eller indgå i købsaftalen med en frist på 12 måneder til at lovliggøre kolonihavehuset efter overtagelsesdagen.
  4. Herefter vil du få besked om, at kolonihaven er ’klart til salg’.
  5. Du kontakter ejendomsmægler (eller advokat ved selvsalg) – og giver alle relevante oplysninger, herunder at der i købskontrakten skal indgå en betingelse om, at køber skal kunne godkendes som medlem af P/F Maglebylund som forudsætter fast bopæl i danmark i mindst 5 år. Nye medlemmer orienteres om, at der skal indbetales honorar for medlemsregistrering hos foreningens ejendomsadministrator på kr. 1.250,00, samt indskud på kr. 12.000 til foreningen umiddelbart efter underskrift af købskontrakten. Indskuddet er en forudsætning for medlemskabet.
  6. Du orienterer køber om, at de skal sende den underskrevet købskontrakt til salg@maglebylund.dk og at de skal sætte sig grundigt ind i foreningens vedtægter og ordensregler.
  7. Vi sender en mail til køber med en indbydelse til velkomst- og godkendelsesmøde. På mødet godkendes køber som medlem af foreningen. Ved dette møde bedes køber medbringe billede ID, dokumentation for opfyldelse af fast bopæl i Danmark samt dokumentation for oprettelse af brandforsikring.
  8. Samtidig sender administrationen en mail til køber med oplysninger om bankoplysninger til indbetaling af medlems- og administrationsgebyret. Beløbene skal være indbetalt inden mødet med bestyrelsen.
  9. Bestyrelsen afholder et møde med køber og overdrager nøgle til huset  (hvis det ikke allerede er sket). Der udstedes et nyt medlemsbevis til det nye medlem efter godkendelsen og sælgers medlemsbevis inddrages.
  10. Vores administration orienterer Dragør Kommune om det nye ejerforhold.