Foreningens faciliteter

Foreningen stiller en række faciliteter til rådighed for foreningens medlemmer og frivillige udvalg.

Aktivitetshuset på legepladsen kan lånes til børnefødselsdag o.l. For flere oplysninger kan du kontakte Marianne på tlf.: 5082 0237

Boldbanen er åben for foreningens medlemmer og aktivitsudvalg. Banen er åben i tidrummet 9-21 og er ikke en del af udlejning af Fælleshuset.

Festtelt Foreningen råder over et partytelt, som kun udlånes til udvalgenes fælles aktiviteter

Fælleshuset kan lejes i sommerperioden af foreningens medlemmer eller udlånes til fælles aktiviteter. Læs om Fælleshuset her

Hjertestarter, på nordsiden af Fælleshuset hænger en hjertestarter. Den bliver efterset en gang årligt for at sikre, at den altid virker. En hjertestarter er vigtig, fordi den redder liv i nuet.

Legepladsen har et stort område med sand og gynger samt et stort klatremiljø

Luftfoto over haveforeningen. Det kan downloades her.

Marken er et rekreativt område, som er beliggende ud for A-gangen. Jordstykket må ikke bebygges, men benyttes ofte til både leg og boldspil

Nyttehaver foreningens medlemmer har mulighed for at leje en nyttehave, som er beliggende på marken ud for A-gangen. Læs mere om Nyttehaverne her

Parkeringsplads foreningen råder over to P-pladser. En stor asfalteret plads mellem fælleshuset og købmanden og en grusbelagt ud for A-gangen i det bagerste hjørne. Begge har god plads til alle foreningens gæster og brugere.

Petanquebanerne på legepladsen kan frit benyttes sommeren igennem.

Toiletbygning på legepladsen kan benyttes hele året også i vinterperioden.

Internet Foreningen stiller gratis internet til rådighed for foreningens medlemmer. Læs mere om foreningens internet her

Udlån af foreningens borde og stole: Foreningen råder over ca. 100 havestole og ca. 20 borde. Som medlem af foreningen kan disse lånes til private fester henvend dig her: bordstol@maglebylund.dk