Affald

Affaldstyper


Affaldsområder

Alle ovenstående typer affaldscontainere vil være at finde i det primære affaldsområde ved siden af Magleriet (se kort nedenfor).

Der vil også være to extra affaldsområder til madaffald. Det ene ved siden af Fælleshuset og det andet vil blive etableret ved A-gangen nær nyttehaverne (se kort nedenfor).

Der vil forsat være have-/grøntaffald og restaffald containere at finde for enden af A-gangen, på vores grønne område (se kort nedenfor).

Aftalen om afhentning af affald ved parcellerne forsætter i sommermånederne; maj, juni, juli og august – mandag formiddag. Ordningen gælder KUN restaffald, alle andre affaldstyper, herunder madaffald, skal afleveres i affaldscontainerne ved siden af Magleriet.

Affaldsposerne skaffer medlemmerne selv – men de skal kunne løftes uden at revne, må ikke være for tunge (så hellere to) – og de skal være helt lukket.

Se kort over affaldsområder her


Dokumenter fra Dragør Kommune