Affald

Flere typer affaldscontainere vil være at finde i affaldsområde (1) ved siden af Magleriet (se kort ).

For at undgå gener af fluer på affaldsområdet ved Magleriet, bedes du sørge for at dit affald ikke indeholder madvarer. Sørg også for at det er i en lukket pose.

Låget på containerne skal lukkes helt så fluerne holdes væk. Pres eventuelt affaldet ned eller brug en container hvor låget kan lukkes.

Der vil også være to extra affaldsområder til madaffald. Det ene ved siden af Fælleshuset og det andet ved A-gangen nær nyttehaverne ( 3 ).

Der vil forsat være have-/grøntaffald og restaffald containere at finde for enden af A-gangen, på vores grønne område ( 4 ).