Affald

For at undgå gener af fluer på affaldsområdet ved Magleriet, bedes du sørge for at dit affald ikke indeholder madvarer. Sørg også for at det er i en lukket pose.

Låget på containerne skal lukkes helt så fluerne holdes væk. Pres eventuelt affaldet ned eller brug en container hvor låget kan lukkes.

Affaldstyper


Affaldsområder

Alle ovenstående typer affaldscontainere vil være at finde i det primære affaldsområde ved siden af Magleriet (se kort nedenfor).

Der vil også være to extra affaldsområder til madaffald. Det ene ved siden af Fælleshuset og det andet vil blive etableret ved A-gangen nær nyttehaverne (se kort nedenfor).

Der vil forsat være have-/grøntaffald og restaffald containere at finde for enden af A-gangen, på vores grønne område (se kort nedenfor).

Aftalen om afhentning af affald ved parcellerne forsætter i sommermånederne; maj, juni, juli og august – mandag formiddag. Ordningen gælder KUN restaffald, alle andre affaldstyper, herunder madaffald, skal afleveres i affaldscontainerne ved siden af Magleriet.

Affaldsposerne skaffer medlemmerne selv – men de skal kunne løftes uden at revne, må ikke være for tunge (så hellere to) – og de skal være helt lukket.

  1. Madaffald, Plast, Pap, Metal, Papir og Glas(står overfor på P-plads)
  2. Madaffald
  3. Madaffald
  4. Restaffald og haveaffald i mindre mængder

Dokumenter fra Dragør Kommune