Generalforsamling, regnskab/budget

Generalforsamling 2023

Dokumenter til GF 2023

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i PF Maglebylund 2023

Formandens beretning 2023

Kasserer beretning 2022

IT-gruppens beretning 2023

MIK – Beretning til Generalforsamling 2023

PF Maglebylund – Regnskab 2022

Budget 2023 til GF 26.03.2023

Vedtægter med justeringer forelægges Generalforsamling 2023

Prisblad justeret forelægges generalforsamling 2023

Bestyrelsens forslag 1 – IT-gruppen

Medlemsforslag – GF2023

Tidligere Generalforsamlinger

Generalforsamling 2022

Referat fra GF 2022

Vedtægter vedtaget 2022

Ordensregler vedtaget 2022

Prisblad vedtaget 2022

Dokumenter til GF 2022

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i PF Maglebylund 2022

Formandens beretning GF2022

MIK beretning 2021

kasserer beretning 2021

Regnskab 2021

Budget 2022

Vedtægter forslag 2022

Bestyrelsens forslag GF2022 – Ejendomsadministrator

Bestyrelsens forslag GF2022 – Nyt sæt vedtægter – ordensregler og prisblad

Prisblad Generalforsamling 2022

Ordensregler 2022

Vedtægter forslag 2022

Ordensregler 2022

Reviderede materialer efter orienteringsmøde d. 26 februar:

Ordensregler 2022_tilrettet infomøde_endelig version

Ordensregler 2022_tilrettet infomøde_sammenligning_endelig version

Vedtægter 2022_tilrettet infomøde_endelig version

Vedtægter 2022_tilrettet infomøde_sammenligning_endelig version

Medlemmernes forslag:

Helårsbeboelse af foreningens kolonihavehuse – Forslag GF 2022

Kæledyr i foreningen og GF stemme med højst 4 fuldmagter – to forslag GF 2022

Økonomisk støtte til Magleriet – to forslag A og B GF 2022

Øget tilskud til MIK – Forslag GF 2022

Regulering af bestyrelseshonorar hvis valg af administrator – Forslag GF 2022

Opgavefordeling mellem bestyrelse og ejendomsadministrator – Forslag GF 2022

Regler for booking af Fælleshus og anerkendelse af frivillige – to forsalg GF 2022

Nye ordensregler trækkes – Forslag GF2022

Nye vedtægter trækkes – Forslag GF 2022


Generalforsamling 2021

Referat fra generalforsamling 2021

GF 2021 – Kassererens efterfølgende forklaring om udgifter til bl.a. renovation

Dokumenter til GF 2021:

Indkaldelse og dagsorden

Formandens beretning

kasserer beretning

MIKs beretning

Beretning MAK 2020 GF 2021 (Aktiviteter 2021)

IT gruppens beretning og vision 2021

Årsregnskab 2020 PF Maglebylund

Interne revisorers bemærkninger til Regnskab 2020

Budget 2021 til GF

Bestyrelsens forslag til GF

Have 123 – forslag til GF

Have 138 – forslag til GF

Have 150 – forslag til GF

Have 369 – forslag til GF

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Generalforsamling 2020

Referat fra generalforsamling 2020

Bilag 1 til referat

Bilag 2 til referat

Bilag 3 til referat

Bilag 4 til referat

Bilag 5 til referat

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Opstillingsliste for PF Maglebylunds bestyrelse 2020

IT-gruppens beretning 2019 og visioner for fremtiden

MIK beretning 2019

MAK beretning 2019

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2020

Formandens beretning

Årsregnskab 2019 – fra revisionsfirmaet Edelbo og Lund-Larsen

Kasserererens beretning til årsregnskabet 2019

Budget 2020

Forslag: Finansiering af nye brønde og vandmålere

Forslag: Ændring til vedtægterne

Forslag: Fra medlemmer i foreningen

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Ekstraordinær generalforsamling 2020.

Referat: Ekstraordinær generalforsamling d. 16.02.20

Baggrundsmateriale:Den grønne omstilling – Vandmålere

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Generalforsamling 2019

Referat af Generalforsamlingen 2019

Mødeindkaldelse

Beretning

Revideret Årsrapport 2018

Kasserens Bemærkninger 2018ny

Budget 2019 revideret udgave

Bestyrelsens forslag

Forslag fra medlemmerne

A- Forslag – stop mageskifte

A bilag - forslag - stop mageskifte
A bilag – forslag – stop mageskifte

B – Forslag – stop mageskifte

B Bilag – forslag – stop mageskifte

C – Forslag – stop mageskifte

D – Forslag – vedtægtsændringer

E- Forslag byggehøjde 350 cm

F- Forslag byggehøjde 4 meter

G – Forslag drivhuse

H – Forslag fra Legepladsudvalget

I – Forslag internet nedlægges

J – Forslag internet nedlægges

J – Svar på spørgsmål fra Vivi Kronborg

Referat-af-GF-2018

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Generalforsamling 2018

Referat af Generalforsamlingen 2018, del 2: GF2018-del-2

Referatet af Generaforsamlingen 2018: Referat af GF 2018

Dirigentens godkendelse af referatet: Dirigents godkendelse af referat af GF 2018

Mødeindkaldelse til Generalforsamling 2018: GF18 indkaldelse

Formandens beretning: formandens beretning

Årsregnskab 2017: Årsregnskab 2017

Kassererens bemærkninger til regnskabet 2017: Kassererens bemærkninger 2017

Budgetoplæg 2018: Budget 2018

Bestyrelsens forslag: Bestyrelsens forslag

Forslag C: Vedr. Byggehøjde

Forslag D: Vedr. kvalificeret byggetilsyn

Forslag E: Arbejdsgruppe vedr. foreningens udvikling

Forslag F: Vedlag til Vandlaugets formand

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Generalforsamling 2017

Referat fra generalforsamlingen 2017: Ref GF2017

Formandens beretning: GF17beretning

Årsregnskab 2016: GF17Aarsregnskab 2016

Budget, regnskab 2016-2017: GF17Budget 2017

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Generalforsamling 2016

Referat fra generalforsamlingen 2016: her

Formandens beretning: her

Årsregnskab 2015: her

Budget, regnskab 2015-2016: her


Referat fra generalforsamlingen 2015: her


Referat af generalforsamlingen 2014: her


Referat fra Generaforsamlingen 2013: her


Regnskab2012: her


Referat 2011: her

dd