Trafik og sikkerhed

Udvalget har til opgaven er at se på trafikken (og sikkerheden) generelt i foreningen og på Slørvej. Der er flere steder i foreningen, hvor trafiksikkerheden skal have langt mere fokus og vores tilladte hastighed er 10 km/t i hele foreningen. Udvalget ser på  ’færdselsregler’, skiltning, spejle, afstribning, parkering

Du kan her læse referat her fra sidste møde: Trafik workshop_090820

Kør langsomt max 10 km. Skilt - E-skilte