Vejlaug

Vi arbejder på at udvikle vores veje og områder således sikkerheden er på plads og infrastrukturen fungerer bedst muligt. Der er flere steder i foreningen, hvor trafiksikkerheden skal have langt mere fokus.

Vores primære fokus er vejene, færdselsregler, skiltning, afstribning og parkering.

Kør langsomt max 10 km. Skilt - E-skilte