Vand

Vandet holdes åbent hele året – medmindre der kommer frost

Da vandledningerne på de enkelte grunde ikke ligger i frostsikker dybde, kan der blive lukket for vandet i hele foreningen, hvis det efter længerevarende frostperiode konstateres, at der er frost i jorden i 30 cm dybde.

HUSK fortsat at lukket vandet i husene

Da de fleste af husene i foreningen ikke er isolerede og opvarmede udenfor kolonihavesæsonen, er det vigtigt, for at undgå frostskader, at de enkelte medlemmer lukker for vandet til husene og aftapper husets vandrør og vandinstallationer (vandvarmere, vaskemaskiner og toiletkummer m.v.) på samme måde, som det er gjort hidtil.

Læs hvordan man lukker for vandet og meget mere her

Se en kort film 

Hvis der sprænger et rør i din have?

Skriv til vand@maglebylund.dk og oplys dit havenummer og telefonnummer du kan træffes på.

Vandaflæsninger

Vandaflæsninger 2023

Målernummer findes på toppen af måleren. I dette eksempel 190277414.

Undgå ubehagelige overraskelser

For ikke at få en ubehagelig overraskelse, når der første gang afregnes vandforbrug efter måler, anbefales det, at medlemmerne løbende selv følger deres vandforbrug ved at aflæse målerne gennem sæsonen. Ligeledes anbefales det, at medlemmerne lukket for vandet ( og aftapper det resterende vand ) i vandbrønden uden for sæsonen, hvor der kan opstå risiko for nattefrost og dermed sprængning af udvendige ikke isolerede vandrør. Foreningen følger løbende jordtemperaturen og såfremt der måtte opstå risiko for frost i jorden i 30-40 cm dybde vil foreningen varsle lukning af foreningens hovedforsyning fra HOFOR.

Vandprisen er i 2024 af HOFOR oplyst til 68,19 kr. Det gennemsnitlige vandforbrug i husholdningen pr. person pr. døgn er ca. 100 liter.