Vand

Vandet holdes åbent – medmindre der kommer frost

På generalforsamlingen i foråret 2020 bestemte medlemmerne, at foreningen efter installation af vandmålere ikke længere lukker for vandet uden for sæsonen således, at der under normale forhold vil være vand til alle foreningens haver hele året.

Da vandledningerne på de enkelte grunde ikke ligger i frostsikker dybde, kan der dog blive lukket for vandet i hele foreningen, hvis det efter længerevarende frostperiode konstateres, at der er frost i jorden i 30 cm dybde.

HUSK fortsat at lukket vandet i husene

Da de fleste af husene i foreningen ikke er isolerede og opvarmede udenfor kolonihavesæsonen, er det vigtigt, for at undgå frostskader, at de enkelte medlemmer lukker for vandet til husene og aftapper husets vandrør og vandinstallationer (vandvarmere, vaskemaskiner og toiletkummer m.v.) på samme måde, som det er gjort hidtil.

Læs hvordan man lukker for vandet og meget mere her

Se en kort film 

Hvis der sprænger et rør i din have?

Bestyrelsen har kontaktoplysninger på de fleste medlemmer, men vil du være helt sikker på, at bestyrelsen kan få fat på dig, hvis dit hus er blevet vandskadet, så skriv til bestyrelse@pfmaglebylund.dk og oplys dit telefonnummer!

Vandaflæsninger

Vandaflæsninger 2022