Vandlaug

Vandlauget aflæser foreningens vandmålere hvert år og derefter bliver vandforbruget afregnet.

Målernummer findes på toppen af måleren. I dette eksempel 190277414.

Undgå ubehagelige overraskelser

For ikke at få en ubehagelig overraskelse, når der første gang afregnes vandforbrug efter måler til februar 2024, anbefales det, at medlemmerne løbende selv følger deres vandforbrug ved at aflæse målerne gennem sæsonen. Ligeledes anbefales det, at medlemmerne lukket for vandet ( og aftapper det resterende vand ) i vandbrønden uden for sæsonen, hvor der kan opstå risiko for nattefrost og dermed sprængning af udvendige ikke isolerede vandrør. Foreningen følger løbende jordtemperaturen og såfremt der måtte opstå risiko for frost i jorden i 30-40 cm dybde vil foreningen varsle lukning af foreningens hovedforsyning fra HOFOR.

Se her hvordan du lukker og aftapper vandet www.pf-maglebylund.dk/bestyrelse/vand

Det kan oplyses at foreningen i 2023 har opkrævet hvert enkelt medlem aconto for et årligt forbrug på ca. 30 m³. Vandprisen er i 2024 af HOFOR oplyst til 68,19 kr. Det gennemsnitlige vandforbrug i husholdningen pr. person pr. døgn er ca. 100 liter. 

Spørgsmål omkring ovennævnte kan rettes til vandlaug@pf-maglebylund.dk