Vandlaug

Vandlauget har som varslet aflæst foreningens vandmålere.

De enkelte aflæsninger kan ses på nedenstående liste, som er opstillet efter de enkelte måleres målernummer. Oplistningen efter målernumre og ikke havenumre er foretaget på anmodning fra medlemmer, som ikke ønsker måleraflæsningen knyttet til deres havenummer. 

Se hvad I bliver opkrævet her

(målernummer findes på siden af måleren. I dette eksempel 190277414)

Undgå ubehagelige overraskelser

For ikke at få en ubehagelig overraskelse, når der første gang afregnes vandforbrug efter måler til februar 2022, anbefales det, at medlemmerne løbende selv følger deres vandforbrug ved at aflæse målerne gennem sæsonen. Ligeledes anbefales det, at medlemmerne lukket for vandet i vandbrønden uden for sæsonen, hvor der kan opstå risiko for nattefrost og dermed sprængning af udvendige ikke isolerede vandrør. Foreningen følger løbende jordtemperaturen og såfremt der måtte opstå risiko for frost i jorden i 30-40 cm dybde vil foreningen varsle lukning af foreningens hovedforsyning fra HOFOR.

Det kan oplyses at foreningen i 2021 har opkrævet hvert enkelt medlem aconto for et årligt forbrug på ca. 30 m³. Vandprisen er i 2021 af HOFOR oplyst til 62,23 kr. Det gennemsnitlige vandforbrug i husholdningen pr. person pr. døgn er ca. 100 liter.   

Spørgsmål omkring ovennævnte kan rettes til vandlaug@pf-maglebylund.dk