Affald

Der er i 2020 lavet ny ordning for dagrenovation i vores haveforening. Læs om ordningen her

Køkkenaffald

Containeren for dagsrenovation er placeret på vores grønne område – ved siden af grønt-affaldscontaineren.

Foreningen har lavet en aftale med et privat firma, der i sommermånederne; maj, juni, juli og august vil afhente køkkenaffaldet ved parcellerne – mandag formiddag. Ordningen starter fra første mandag i maj. Affaldsposerne skaffer medlemmerne selv – men de skal kunne løftes uden at revne, må ikke være for tunge (så hellere to) – og de skal være helt lukket.

Haveaffald

Have- og grøntaffaldscontaineren er placeret på vores grønne område.

Containeren er KUN til haveaffald. Dvs. der må ikke kommes plastikposer, jord, murbrokker, sten i containeren. Containeren vil blive tømt hver første mandag/tirsdag – efter sidste weekend i måneden.

OBS: Når man fælder træer eller fjerner hæk, så skal det køres til genbrugspladsen og ikke i foreningens container.

Affaldssortering

Affaldsområdet ved siden af ”Magleriet” vil stadig blive brugt til pap- og aviscontainere. Husk at slå pap sammen, og undlad at fylde yderligere i containerne, når de er fyldte.

Storskrald

Storskrald kan afleveres på genbrugspladsen på Backersmindevej og på Kirstinehøj.