Referat af workshop

Her kan du læse referatet fra workshoppen – Fra idé til handling – som omhandler det arbejde, som et flertal på generalforsamlingen 2018 vedtog, at et lille udvalg arbejde videre med, for at komme med et resultat på generalforsamlingen 2019.

referat af Workshop