Vandregnskab og opkrævninger, udgivet

Der er flere medlemmer der har stillet spørgsmål til vandopkrævningerne for 2019. Den korte forklaring er, som det også fremgår af vedhæftet dokumenter, at der er brugt næsten 100% mere vand i 2018 end i 2017. Du kan se de konkrete tal i de vedhæftede dokumenter vandregnskab 2018-2019 og Vandregnskab opkrævninger