Husk vandaflæsning mellem jul og nytår

Som tidligere annonceret, bliver der aflæst vand i perioden mellem jul og nytår

Vandlaugets 7 aflæserteams planlægger at gennemføre måleraflæsning i perioden fra søndag 27. december til onsdag 30. december. Hvis aflæsningsteams på deres rute ikke kan få adgang til vandbrøndene på grund af aflåste havelåger, vil der være mulighed for at låse op og få aflæst målerne onsdag 30. december om formiddagen fra kl. 09:00, hvor vandlauget vil have repræsentanter til stede i Fælleshuset. Skulle der være vandmålere, som mod forventning ikke kan aflæses, vil målerne blive registreret med en målerstand på ”0” m³.

God jul og godt nytår

Vandlauget